Pokročilá témata z programování

ALG110011
The course is taught in Czech.

Pokročilá témata z programování: Webové technologie (ALGV 00106)

Cílem přednášky je seznámit studenta se základními stavebními kameny moderních internetových aplikací v takovém rozsahu, aby po absolvování kurzu byl schopný napsat jednoduchou webovou aplikaci a byl schopný dalšího samostudia.

Syllabus

Toto je pouze velmi hrubý syllabus.