Úvod do programování

ALG110006
Rozvrh letní semestr 2016
The course is taught in Czech.

V letním semestru je výuka zaměřená na teoretické aspekty programování. Budeme se zabývat různými algoritmy a jejich složitostí. Ke stažení jsou k dispozici skripta. K samostudiu doporučuji následující literaturu:

Töpfer, P.: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus 1995
Wirth, N.: Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall 1975 (slov. překlad: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa 1988)
Knuth, D. E.: The Art of Computer Programming, Vol 1,2,3
Zimní část předmětu (základy programování) postupuje velmi volně podle učebnice M. Zeeleho, Python: An introduction to computer Science (amazon.com), letos v Pythonu verze 3.

Aktuality

Přednášky & domácí úlohy

Téma Slidy Domácí úkol Poslední změna
13.12. Rekurze & Želvička Slidy Série 4.: Binomické koeficienty a rekurze
(odevzdat do 3. 2. 2017)
20. 12. 2016
10.11. Rekurze Slidy 14. 3. 2016
10.11. Funkce & Cykly Slidy 9. 11. 2016
8.11. If ... Then ... Else Slidy Série 4.: Loginy & Šifry (řetězce, soubory)
(odevzdat do 13. 12.)
9. 11. 2016
8.11. Řetězce Slidy Série 3.: Find & Convert (řetězce)
(odevzdat do 13. 12.)
9. 11. 2016
20.10. Datové typy, čísla, převod do binární soustavy Slidy Série 2.: Investice
(odevzdat do 1. 11.)
25. 2. 2016
18.10. První program v Pythonu, for cykly, přiřazení Slidy Série 1.: Logistická funkce
(odevzdat do 1. 11.)
25. 2. 2016
11.10. Počítače, první krůčky v Pythonu Slidy 11. 10. 2016
4.10. Úvod, Historie Slidy Zábavné úlohy
(odevzdat do 11. 10.)
4. 10. 2016
Domácí úkoly odevzdávejte e-mailem vždy do data uvedeného u příslušné série. V odůvodněných případech lze předem domluvit i pozdější odevzdání.

Podmínky zápočtu & zkoušky

V průběhu semestru bude mít každý student možnost získat body za řešení domácích úloh, docházku a bonusové body. Předmět je zakončen zápočtovým testem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je získání 75% ze všech bodů, t.j. z bodů za docházku, úkoly a zápočtový test. Bodování je koncipováno tak, aby zápočtový test měl váhu cca 50%, domácí úkoly váhu cca 45% a docházka zbylých cca 5%. Ke zkoušce může student přijít teprve po získání zápočtu. Svůj aktuální bodový stav můžete sledovat v níže uvedené tabulce.

Ke stažení

Volně dostupná učebnice Pythonu je k nalezení zde. Volně šiřitelný instalační balíček Pythonu pro Windows lze nalézt na stránkách www.python.org zde.