Forcing

ALGV00054
The course is taught in Czech.

Zkouška

Po delší úvaze jsem se rozhodl nakonec oficiálně vypsat termíny v IS. Stále sice platí, že na zkoušení se lze dohodnout e-mailem, ale preferoval bych, pokud byste přišli v jeden z termínů vypsaných v IS.

Sylabus

Zde je k dispozici zárodek poznámek, které budu v průběhu semestru postupně aktualizovat (nicméně neslibuji jejich aktuálnost :-)). Hrubý syllabus toho, co jsme probrali, je níže.

Literatura