Úvod do programování

ALG110006
The course is taught in Czech.
V tomto roce z důvodu mého studijního volna v ZS probíhá v LS výuka jak zimní části (programování v Pythonu) tak letní části (teoretické aspekty) předmětu. Zimní část postupuje velmi volně podle učebnice M. Zeeleho, Python: An introduction to computer Science (amazon.com), nicméně letos poprvé experimentálně v Pythonu verze 3.

V letním části je výuka zaměřená na teoretické aspekty programování. Budeme se zabývat různými algoritmy a jejich složitostí. Ke stažení jsou k dispozici skripta. K samostudiu doporučuji následující literaturu:

Töpfer, P.: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus 1995
Wirth, N.: Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall 1975 (slov. překlad: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa 1988)
Knuth, D. E.: The Art of Computer Programming, Vol 1,2,3

Aktuality

Přednášky & domácí úlohy

Téma Slidy Domácí úkol Poslední změna
2.5. Únik z bludiště
27.4. Složitost podruhé, Halting problem
27.4. Složitost podruhé, Halting problem
25.4. Barvení grafů, Dijkstrův algoritmus (hledání cesty v grafu)
20.4. Odpadlo z důvodu neomluvené neúčasti studentů!
18.4. Parsování infixových výrazů, Grafy, reprezentace grafů, problém 4 barev
13.4. Parsování výrazů, prefixová a postfixová notace
11.4. Řetězce (konečné automaty, regulární jazyky)
6.4. Třídící algoritmy (dolní odhad složitosti, bucket sort, radix sort) Grafy funkcí
(odevzdat do konce semestru)
4.4. Třídící algoritmy (heapsort, quicksort)
30.3. Stromy, Halda, Zásobník
23.3. Základy složitosti, Euklidův algoritmus, Zelinář
21.3. Z důvodu nemoci odpadlo
16.3. Rekurze & Želvička Slidy Série 4.: Binomické koeficienty a rekurze
(odevzdat do 23. 3.)
17. 3. 2016
14.3. Rekurze Slidy 14. 3. 2016
7.3. Funkce & Cykly Slidy 7. 3. 2016
7.3. Práce se soubory Slidy 7. 3. 2016
2.3. Řetězce Slidy Série 3.: Find & Convert (řetězce)
(odevzdat do 14. 3.)
5. 3. 2016
29.2. If ... Then ... Else Slidy 4. 3. 2016
25.2. Datové typy, čísla, převod do binární soustavy Slidy Série 2.: Investice
(odevzdat do 2. 3.)
25. 2. 2016
22.2. První program v Pythonu, for cykly, přiřazení Slidy 25. 2. 2016
17.2. Počítače, první krůčky v Pythonu Slidy Série 1.: Logistická funkce
(odevzdat do 24. 2.)
20. 2. 2016
15.2. Úvod, Historie Slidy Zábavné úlohy
(odevzdat do 22. 2.)
25. 2. 2016
Domácí úkoly odevzdávejte e-mailem vždy do data uvedeného u příslušné série. V odůvodněných případech lze předem domluvit i pozdější odevzdání.

Podmínky zápočtu & zkoušky

V průběhu semestru bude mít každý student možnost získat body za řešení domácích úloh, docházku a bonusové body. Předmět je zakončen zápočtovým testem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je získání 75% ze všech bodů, t.j. z bodů za docházku, úkoly a zápočtový test. Bodování je koncipováno tak, aby zápočtový test měl váhu cca 50%, domácí úkoly váhu cca 45% a docházka zbylých cca 5%. Ke zkoušce může student přijít teprve po získání zápočtu. Svůj aktuální bodový stav můžete sledovat v níže uvedené tabulce.

Ke stažení

Volně dostupná učebnice Pythonu je k nalezení zde. Volně šiřitelný instalační balíček Pythonu pro Windows lze nalézt na stránkách www.python.org zde.